IMPRESSZUM ÉS NYILATKOZATOK

A TMG 5. cikke és az RStV 55. cikke szerint

Tippek a weboldal használatához
Adatvédelem

 

A weboldal Szolgáltatója:
Aqua Lung GmbH
Josef-Schüttler-Str. 12
78224 Singen

Ügyvezetők:
Jean-Luc Diainville

Elérhetőségeink:
Telefon: +49 7731 9345 0
Telefax: +49 7731 9345 80
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Cégjegyzékszám:
A vállalat Freiburgban van bejegyezve a cégbíróságnál a következő szám alatt: HRB 541404

Áfa azonosító:
Áfa azonosító DE812042524

Felelős személy az RStV 55. cikk 2. bekezdése alapján:
Aqua Lung GmbH
Angela Erfurth-Genter, Marketing Sport
Josef-Schüttler-Str. 12
78224 Singen

 

Tippek a weboldal használatához

Az Aqua Lung GmbH weboldalának használata kizárólag a következő feltételek figyelembe vétele mellett engedélyezett. A termékek és/vagy szolgáltatások megvásárlására vonatkozhatnak kiegészítő vagy ezeket helyettesítő feltételek. Jelen weboldal használatával Ön elfogadja a felhasználási feltételek mindenkor érvényes változatát.

 1. A weboldalon megjelent tartalmakhoz szerzői jog, illetve sajátos szomszédos jogok kötődnek. A weboldalon megjelent tartalmakat kizárólag a Szolgáltató vagy a mindenkori jogtulajdonos előzetes írásos engedélyével szabad felhasználni, kivéve ha arra törvény kötelez. Ez vonatkozik a tartalmak sokszorosítására, szerkesztésére, fordítására, tárolására, feldolgozására, illetve reprodukálására adatbázisokban vagy egyéb elektronikus tárolókon vagy rendszerekben. Ennek során harmadik személy tartalmait és jogait, mint olyat, meg kell jelölni. Az egyes tartalmak vagy teljes oldalak, illetve az egész weboldal illetéktelen sokszorosítása vagy reprodukálása tilos és szándékosság esetén büntetőjogi intézkedést is kiválthat. Ezen túlmenően a felhasználók soha nem értékesíthetik, adhatják bérbe vagy engedményezhetik más módon harmadik személy számára a weboldalon megjelent tartalmakat. Ez magában foglalja a weboldal (egészének vagy egy részének) reprodukálását Framing, vagyis beágyazás (különösen „iframe” elemmel) keretében. Kizárólag a tartalmak elektronikus másolatainak készítése és a személyes, privát, illetve nem kereskedelmi használatra történő letöltése engedélyezett, amelynek során a személyes használat nem a például közösségi oldalakon történő közzététel céljából történő használatot takarja.

 2. Amennyiben felhasználóként (függetlenül attól, hogy ipari vagy privát felhasználóról van szó) bizonytalan abban, hogy milyen módon használhatja fel az ezen a weboldalon található tartalmakat, úgy forduljon hozzánk az This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. címen. Ha a tartalmak használatához az engedélyünkre van szüksége, akkor megvizsgáljuk, hogy adhatunk-e, illetve szeretnénk-e adni ilyen engedélyt, és ennek megfelelően tájékoztatjuk. A Szolgáltató azonban nem köteles ilyen engedélyt kiadni.

 3. A weboldal tartalmazhatja harmadik személyek engedélyhez kötött tartalmait és/vagy hivatkozást harmadik személyek teljes weboldalaira vagy azok egyes részeire. A Szolgáltató kizárólag a weboldalon megjelenő saját tartalmaiért vállal felelősséget az általános jogi rendelkezések szerint, harmadik felek tartalmaiért, illetve a belinkelt weboldalak tartalmaiért nem vállal felelősséget, és nem is vallja a magáénak ezen weboldalakat vagy tartalmukat. A belinkelt weboldalakat a belinkelés időpontjában megvizsgálták az esetleges jogszabálysértések szempontjából, de nem találtak ilyeneket. A Szolgáltatónak nem kötelessége a harmadik felek által átadott vagy elmentett információkat felügyelni vagy megvizsgálni, hogy tartalmaznak-e jogellenes tevékenységet, hivatkozásokat vagy tartalmakat. A belinkelt oldalak tartalmának állandó ellenőrzése ugyanis jogszabálysértésre utaló konkrét jelek hiányában nem várható el. Következésképpen a felhasználók csak saját felelősségükre használhatják harmadik személyek tartalmait. Amennyiben értesítést kapunk vagy bármilyen más módon tudomást szerzünk ilyen jogszabálysértésről, vagy törvény kötelez minket bizonyos információk eltávolítására vagy zárolására, úgy haladéktalanul eltávolítjuk a szóban forgó tartalmakat és/vagy hivatkozásokat.

 4. A weboldal használóinak személyes adatainak gyűjtése, használata és feldolgozása során a Szolgáltató figyelembe veszi a vonatkozó adatvédelmi rendelkezéseket és a Szolgáltató adatvédelmi szabályait.
 5. A Szolgáltató felelőssége a weboldal használatát illetően kizárt, amennyiben nem a következők egyike képezi a sérelem alapját:

 • szándékosság vagy súlyos gondatlanság a Szolgáltató részéről, beleértve a Szolgáltató képviselői vagy segítői által tanúsított szándékosságot vagy súlyos gondatlanságot, vagy
 • haláleset, személyi sérülés vagy egészségkárosodás esete,
 • minőségre vonatkozó garancia átvállalása,
 • hibáról való tájékoztatás csalárd elmulasztása vagy
 • a termékfelelősségről szóló törvény megsértése.

Amennyiben a Szolgáltató vagy a Szolgáltató képviselője vagy segítője nem követett el szándékosan törvénysértést, úgy csak korlátozottan tartoznak felelősséggel az előrelátható, jellemzően bekövetkező károkért.

6. A kollíziós törvények és az adásvételről szóló ENSZ-Egyezmény kivételével a Német Szövetségi Köztársaság jogrendszere és törvényei az irányadóak. Amennyiben az ügyfél vállalat a Német Polgári Törvénykönyv 14. cikkének értelmében közjogi jogi személynek vagy közszolgálati befektetési alapnak minősül, úgy a singeni bíróság joghatósága alkalmazandó.

 

 

ADATVÉDELEM

 1. A weboldal használata vagy szolgáltatások nyújtása szempontjából a Szolgáltató különböző típusú adatokat gyűjt, amelyeket részben a felhasználó bocsátott rendelkezésre, részben pedig a weboldal használatához kellenek, vagy a weboldal használata által jönnek létre.

 2. A felhasználó által a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott adatok:

  1. A bejelentkezés során, például egy Login Szolgáltatón keresztül (pl. a Facebook login-nel), a mindenkori Login Szolgáltató átadja a bejelentkezéshez szükséges alapvető adatokat; az egyes adatokat a mindenkori Login Szolgáltató bejelentkezési lapja határozza meg, és azokat a weboldal vagy a szolgáltatások használatának céljából gyűjtik össze, mentik el és használják fel. Egy ilyen bejelentkezés keretében a Szolgáltatónak jogában áll tájékoztatni a felhasználót a weboldal változásairól, kiegészítéseiről vagy új változatairól, és a weboldalon keresztül megjelenített információkról, illetve nyereményjátékokról.

  2. Amennyiben a felhasználó feliratkozik a hírlevél szolgáltatásra, úgy a feljelentkezés történhet Login Szolgáltatón keresztül, vagy az e-mail cím megadásával további adatok rendelkezésére bocsátása nélkül. A felhasználónak jogában áll egyéb információt is megadni a hírlevélre való bejelentkezéskor. A Bejelentkező kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a hírlevelet az akkor megadott e-mail címre küldjék.

  3. Azokat az adatokat, amelyek akkor keletkeznek, ha a felhasználó a weboldalt a Login Szolgáltatón keresztül használja, a Szolgáltató szerverein tárolják, azokat azonban a Szolgáltató nem használja, illetve semmilyen más módon nem dolgozza fel.

 3. Adatok, amelyeket a weboldal használata keretében közvetlenül gyűjtenek.

  1. Amikor felkeresi a Szolgáltató weboldalát, illetve a munkajellegű használat során a Szolgáltató egy vagy több sütit – kis méretű fájlok, amelyek egy számsort tartalmaznak – küld a felhasználó számítógépére vagy egyéb adatfeldolgozó egységére, ami által a böngésző egyértelműen azonosítható. A Szolgáltató sütiket használ a weboldal minőségének javítására, beleértve a felhasználói preferenciák mentését, és a felhasználói szokások követését. A Szolgáltató a weboldal vagy annak egyes oldalainak használata során egy vagy több sütit helyezhet el a böngészőben. A felhasználó beállíthatja úgy a böngészőjét, hogy értesítést kapjon a sütik elhelyezéséről. Ilyenkor a felhasználónak lehetősége van elfogadni vagy visszautasítani a sütit. A Szolgáltató által rögzített és elemzett adatokat arra használják, hogy a szolgáltatások és a weboldal minőségét javítsák, a weboldal használatát személyre szabják, és a tartósan beállított bejelentkező sütik esetén az egyszerű bejelentkezést lehetővé tegyék.

  2. Amikor felkeresi a Szolgáltató weboldalát, illetve szolgáltatások igénybe vételekor a Szolgáltató szervere automatikusan elmenti a böngészője által továbbított adatokat, amikor felkeres egy weboldalt. Ezek a szerverfeljegyzések olyan adatokat tartalmaznak, mint az Ön webes keresései, IP-címe, böngészője típusa és nyelve, a keresés dátuma és ideje és egy vagy több süti, amelyekkel a böngészőjét egyértelműen be lehet azonosítani. Az IP címét ilyen esetben az adatvédelmi rendelkezéseknek megfelelően rövidítve mentik el.

  3. Ez a weboldal a Google Inc. („Google”) Google Analytics webelemző szolgáltatását használja. A Google Analytics úgynevezett sütiket, vagyis olyan adatfájlokat alkalmaz, amelyeket a számítógépén tárol, és lehetővé teszik a weboldal Ön általi használatának elemzését. A weboldal használatáról a sütik által generált információt rendszerint egy Google szerverre továbbítják az USA-ba, és ott tárolják. Aktiváltuk az IP-cím anonimizációt. Következésképpen a továbbításuk előtt a Google ezen a weboldalon lerövidíti az IP-címét az EU tagállamaiban vagy az EGT gazdasági közösségről szóló megállapodást aláíró államokban. Csak kivételes esetekben fordulhat elő, hogy a Google a teljes IP-címét továbbítja egy USA-beli szerverre, és ott rövidíti le azt. A weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google arra használja ezeket az információkat, hogy kiértékelje a weboldal Ön általi használatát, jelentéseket állítson össze az internetes tevékenységéről, és a weboldal vagy az internet használatával összefüggő további szolgáltatásokat nyújtson a weboldal üzemeltetőjének. A Google Analytics által a böngészőről továbbított IP-címet a Google nem tárolja együtt más adatokkal. A böngészője megfelelő beállításával megakadályozhatja a sütik elmentését; felhívjuk azonban a figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy nem fogja tudni használni a weboldal valamennyi funkcióját. Továbbá úgy is megakadályozhatja, hogy a sütik által az Ön weboldalhasználatáról (beleértve az IP-címet is) begyűjtött adatokat a Google-nek továbbítsák, és azokat a Google felhasználja, hogy letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző beépülő modult: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

 4. Share Buttons Ha e-mail üzeneteket vagy egyéb közleményeket, különösen megjegyzéseket, küld a weboldal Szolgáltatójának vagy ír be közvetlenül a weboldalra, akkor a Szolgáltató megőrzi ezeket a közleményeket, hogy a felhasználói megkereséseket feldolgozza, a kérdéseket megválaszolja és a weboldalt, a termékeket és a szolgáltatásokat javítsa. A kommentárok közzétételekor elmentik az Ön által megadott e-mail címet, de nem teszik közzé. Az Ön nevét közzéteszik, ha nem használt álnevet. Ha például értékelést bocsátott rendelkezésre valamivel kapcsolatban, azt a Szolgáltató bármilyen célra felhasználhatja és közzéteheti, ha nem teszi közzé velük együtt a személyes adatait, hacsak az ügyfél nem adott erre külön eseti engedélyt. Az ilyen értékelésben foglalt adatok rögzítését és a köztük lévő személyes adatok kezelését a fent nevezett adatvédelmi rendelkezéseknek megfelelően kell végezni.

  1. Ez a weboldal a Facebook.com Szolgáltató beépülő moduljait használja, amiket a Facebook Inc., 1601 S. California Avenue, Palo Alto, CA 94304 vállalat bocsát rendelkezésre az USA-ban. Ezennel értesítjük a weboldalunk használóit, amelyre a Facebook beépülő modult telepítették („Tetszik” gomb), hogy a beépülő modul kapcsolatot hoz létre a Facebook és a böngésző között, hogy a beépülő modul megjelenhessen a weboldalon. Továbbá használat közben a rendszer adatokat továbbít a Facebook szerverre, amik a kezdőlapunk Ön általi felkereséséről tartalmaznak információt. Bejelentkezett Facebook felhasználók esetén a rendszer a személyes Facebook fiókjukhoz rendeli a felhasználással kapcsolatos adatokat. Ahogy bejelentkezett Facebook felhasználóként aktívan használja a Facebook beépülő modult (pl. a „Tetszik” gomb megnyomása vagy a megjegyzésfunkció használata által), a rendszer a Facebook fiókjába továbbítja ezeket az adatokat és nyilvánosságra hozza azokat. Ezt nem tudja azáltal elkerülni, hogy előre kijelentkezik a Facebook fiókjából. A Facebook általi adathasználatról további információt a Facebookon az adatvédelmi jogszabályokból tudhat meg a következő címen: http://de-de.facebook.com/policy.php.

  2. A weboldal használja a „YouTube-Button” gombot. Ennek az internetes oldalnak a megnyitása esetén kapcsolat jön létre a böngészője és a YouTube szolgáltató, Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, szerverei között. A következő internetes oldalon olvashatja el a „YouTube-Button”-nal kapcsolatos és egyéb mindenkor érvényes adatvédelmi információkat: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

 5. Ha e-mail üzeneteket vagy egyéb közleményeket, különösen megjegyzéseket, küld a weboldal Szolgáltatójának vagy ír be közvetlenül a weboldalra, akkor a Szolgáltató megőrzi ezeket a közleményeket, hogy a felhasználói megkereséseket feldolgozza, a kérdéseket megválaszolja és a weboldalt, a termékeket és a szolgáltatásokat javítsa. A kommentárok közzétételekor elmentik az Ön által megadott e-mail címet, de nem teszik közzé. Az Ön nevét közzéteszik, ha nem használt álnevet. Ha például értékelést bocsátott rendelkezésre valamivel kapcsolatban, azt a Szolgáltató bármilyen célra felhasználhatja és közzéteheti, ha nem teszi közzé velük együtt a személyes adatait, hacsak az ügyfél nem adott erre külön eseti engedélyt. Az ilyen értékelésben foglalt adatok rögzítését és a köztük lévő személyes adatok kezelését a fent nevezett adatvédelmi rendelkezéseknek megfelelően kell végezni.

 6. A felhasználónak jogában áll díjtalanul tájékozódni a személyével kapcsolatosan begyűjtött adatokról. A felhasználónak bármikor jogában áll a jövőre nézve visszavonni a személyes adatai felhasználásához adott hozzájárulását. A következő címen tájékozódhat és vonhatja vissza a jóváhagyását: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., ahol haladéktalanul választ kap a kérdéseire.