Produkt Warranty

Produkty podliehajú zákonnému ručeniu proti škodám na materiáloch a spracovaní,ktoré vznikajú pri bežnom používaní. Ak by produkty pri normálnom a správnom používaní preukázali materiálne škody, budú tieto bezplatne vymenené za nové alebo opravené. V prípade záručnej udalosti pošlite produkt spolu s dokladom o nákupe na adresu predajcu, u ktorého ste produkt kúpili.