Produkt Warranty

Produkty podliehajú zákonnému ručeniu proti škodám na materiáloch a spracovaní,ktoré vznikajú pri bežnom používaní. Ak by produkty pri normálnom a správnom používaní preukázali materiálne škody, budú tieto bezplatne vymenené za nové alebo opravené. V prípade záručnej udalosti pošlite produkt spolu s dokladom o nákupe na adresu predajcu, u ktorého ste produkt kúpili.

503 Service Temporarily Unavailable

Service Temporarily Unavailable

The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.


Web Server at aquasphereswim.com