Záruka na výrobek

Výrobky podléhají zákonné záruce na závady materiálu a zpracování, vzniklé při normálních podmínkách použití. Pokud výrobky vykazují při normálním a správném použití věcné vady, jsou bezplatně vyměněny nebo opraveny. V případě uplatnění záruky zašlete prosím výrobek spolu s dokladem o koupi prodejci, u kterého jste výrobek získali.